Obchodní podmínky

Úvod Kontakt Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) Tomáš Langer , Malonty 58, 382 91 Malonty IČ: 01959051 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cmuchacikoberecek.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři (jméno a příjmení objednatele, doručovací adresa, země, telefonní číslo na kterém je Kupující k zastižení během dne, funkční e-mailová adresa). Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

 

3.2 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

 

3.3 Obrázky produktů jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu - jiná barevnost. Typ a jeho obsah vždy garantujeme.

 

3.4 Ceny uvedené na webových stránkách www.cmuchacikoberecek.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou bez dopravy. Ta je připočtena v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy (Česká pošta, osobní odběr).

Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem.

 

3.5 Kupující učiněním závazné objednávky - Kliknutím na tlačítko "Objednat zboží" stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

3.6 Kupující po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

 

3.7 Prodávající se zavazuje doručit objednané zboží objednávajícímu. V případě, že není objednané zboží k dispozici, Prodávající kontaktuje objednatele emailem nebo telefonicky a nabídne mu alternativní zboží, nebo odeslání objednávky bez chybějícího zboží.

 

3.7 Prodávající si vyhrazuje nárok na vymáhání nákladů spojených s vyřízením objednávky v případě, pokud si objednávající zásilku nepřevezme. A bude chtít znovu odeslání nepřevzaté zásilky pak je účtována plnohodnotná cena dopravy převodem na účet 225422386/0300.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1 Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení současně se zaplacení částky předem na účet prodávajícího. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje do 3 pracovních dnů od přijetí platby na účet. Pokud zboží není skladem, tak ho prodávající vyexpeduje do 14 dnů od připsání platby na účet . V případě, že objednané zboží není, oznámí toto neprodleně Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání tohoto výrobku. V případě zakázkové (Poskládejte si) výroby je doba do expedice až 21 dní.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Platba je vždy předem převodem na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu 225422386/0300 účet vedený u ČSOB banky.


5.2 Platba předem převodem na bankovní účet je realizována na základě potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky a variabilního symbolu, který je zaslán Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Zboží je odesláno až po připsání uhrazené částky na bankovní účet Prodávajcího. Úhrada je na bankovní účet připsána do 1-2 pracovních dní, záleží na bance, z níž je hrazena platba.

6. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

6.1 Doprava je zajištována prostřednictvím České Pošty. s.p. V den odeslání je zákazník informován emailem. Předpokládané termíny doručení jsou uvedeny níže 6.2. Za případné zdržení dopravcem neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci, řádně zaprotokolovat a informovat prodejce do 24 hodin od převzetí zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřebírat. V případě, že zásilku kupující nepřevezme, vrátí se a kupující bude mít zájem o její opětovné doručení, cena další dopravy bude účtována dle ceníku.


6.2 Cena dopravy:
Osobní odběr - 0 ,-
Česká pošta – Balík do ruky 110 ,-
Česká pošta – Balík na poštu 100,-

Ceny jsou uváděny včetně BALNÉHO a DPH

7. ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího na www.cmuchacikoberecek.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

 

7.2 Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nový produkt do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz.

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

7.3 Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího na www.cmuchacikoberecek.cz je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

7.4 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

  • Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nepoužívejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
  • Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
  • Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

 

7.5 Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí zákazník.

 

7.6 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

 

7.7 Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
ČMUCHACÍ KOBEREČEK
Nela Poláková
Malonty 58
382 91 Malonty


8. Zrušení objednávky dodavatelem

8.1 Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

  • zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)
  • neproběhla platba za zboží
  • objednávka je falešná

O zrušení objednávky je zákazník informován.

 

8.2 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před jakýmkoliv zneužitím. Získaná data neposkytuje třetím osobám a využívá je pouze v rámci nabídky služeb našeho internetového obchodu. Obchodní sdělení posíláme registrovaným klientům, z odběru novinek se můžete odhlásit odkliknutím linku "nechci novinky" zasláním emailu s textem "Nechci novinky" na emailovou adresu cmuchacikoberecek@seznam.cz Dále ochranu osobních údajů ZDE

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1, Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

Tomáš Langer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Malonty 58, 382 91 Malonty

identifikační číslo: 01959051

Nejsem plátce DPH

Copyright 2018 - 2019 © cmuchacikoberecek.cz