Záruční podmínky a reklamační řád

Úvod Obchodní podmínky Reklamační řád

ZÁRUKA, REKLAMACE

1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího na www.cmuchacikoberecek.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

 

2. Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nový produkt do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz.

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího na www.cmuchacikoberecek.cz je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

 

4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

  • Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané zboží nepoužívejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
  • Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
  • Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

 

5. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. Náklady spojené se zasláním zboží zpět hradí zákazník.

 

6. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

 

7. Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:
ČMUCHACÍ KOBEREČEK
Nela Poláková
Malonty 58
382 91 MalontyCopyright 2018 - 2019 © cmuchacikoberecek.cz